Avelstjurarna

Här kan du läsa lite om våra fina tjurar, både de vi använder nu och de som inte längre finns kvar hos oss.

 

Alla tjurar har inte T-tal. Det är bara de som varit på tjurprövningsstationen som får det och det är ett jämförelsetal mellan det årets deltagande tjurar. T-tal 100 betyder att tjuren vuxit som medeltalet för det årets omgång. Tjurar med T-tal under 100 får inte delta på auktionen. Ju högre T-tal desto högre tillväxt alltså. Man kan inte rakt av jämföra individprövade tjurar från olika omgångar.

 

 

 

7964 PP GALTÅS NOUGAT T-tal: 109

PP Galtås Nougat
PP Galtås Nougat

Född:12-02-26

Stamboksnummer: SWE 65846

Far: Hai av Stendala

MF: PP Nacho av Galtås

Individprövad på tjurprövningsstationen i Gunnarp. Vi hoppas på många fina kalvar och många år tillsammans. Nougat kommer att betäcka från och med säsongen 2013.

 

Origo Obama
Origo Obama
808 Wäppeby ("Beppe")
808 Wäppeby (”Beppe”)

 

Pontiac av Viking
Pontiac av Viking

 

Euro av Svanaholm
Euro av Svanaholm

 

Empir av Ingemanstorp
Empir av Ingemanstorp