Besättningen

Vinterkor

Vi har en renrasig och stamboksförd avelsbesättning med herforddjur med högsta hälsostatus i nöthälsovården. För att få fram så bra avelsdjur som möjligt är det viktigt att djuren först och främst mår bra och att de nedärver goda egenskaper både vad gäller exteriör och temperament. Lätta kalvningar, god mjölkproduktion hos korna och bra tillväxt är andra egenskaper som vi värderar lika högt. Därför är vi noga med att alltid ha bra avelsdjur, bland annat genom att bara köpa avelstjurar av mycket god kvalitet. De flesta av dem är köpta från tjurprövningsstationen.

 

Vår filosofi i djurhållningen är att djuren ska få leva sina liv under så naturliga betingelser som möjligt. Alla våra djur är därför utegångsdjur som vintertid hålls i stora och öppna ligghallar i kall lösdrift med djupströbädd av halm. De har fri tillgång på ensilage och korna kan själva välja om de vill vara inne i ligghallen eller ute i hagen. De väljer oftast att vara utomhus.