Kontakt

E-post:    braten.hereford@telia.com

 

Telefon:

Peter: 070 – 345 2001

Monica: 070- 345 2002

 

Adress:

Bråtens Hereford

Bråten 16

731 15 Kolsva