Gården

Längs en slingrande grusväg i Västmanland ligger byn Bråten. För inte så länge sedan sjöd byn av liv och aktivitet. Här fanns bryggeri, bageri, cementgjuteri, sadelmakeri, smedjor, och tagelspinneri. Det var till exempel här som Hästens sängar startade sin tillverkning!
Alla hus och torpstugor var bebodda. Kor, höns och grisar fanns i var och varannan familj. Idag har många av torpen blivit sommarstugor och vi är bara fem bofasta familjer kvar.

 

Mitt i byn ligger vår gård och Bråtens Hereford. Husbonden Peter är fjärde generationen på gården, och har bott här större delen av sitt liv.
Vi brukar ca 65 ha åkermark för framför allt foderproduktion, det vill säga ensilage för kornas vinteruppehälle.
En del av åkermarken utnyttjas till beten. Arealen renodlad betesmark uppgår till ca 15 hektar.

 

De första hereforddjuren kom till gården 1993 och sedan dess har vi haft en pollad (hornlös) och stamboksförd avelsbesättning.
Målsättningen är att ha friska, sunda och välmående djur där ungdjuren vid cirka ett års ålder är klara för försäljning som avelsdjur.